Gl. Landevej 13, 4891 Toreby L

Offentlig licitation

Ejendommen udbydes i licitation jvf. cirkulære nr. 7 af 25.1.2010 om salg af statens faste ejendomme under Børne- og undervisningsministeriet.
Interesserede købere skal fremkomme med deres skriftlige købstilbud til medvirkende ejendomsmægler senest den 15. oktober 2020 sammen med dokumentation for købers betalingsevne i form af indeståelse fra bank eller lignende .
Sælgers stillingtagen til de indkomne bud sker umiddelbart efter denne dato ved et bestyrelsesmøde, hvor det er sælger frit at vælge mellem de indkomne tilbud, idet købers betingelser for købet kan have indflydelse på valget. Sælger er ikke forpligtet til at sælge til den vejledende udbudspris, og det er sælger frit for at forkaste samtlige, indkomne bud uden særlig grund.
Ejendommen udbydes til en vejledende kontantpris, men tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere eller lavere bud end den vejledende pris.
De indkomne tilbud er fortrolige, indtil endeligt salg har fundet sted.
Stor, vinkelbygget ejendom på 5.936 m2 i røde sten med rødt tegltag og paptag samt energi- og termovinduer.

Ejendommen er beliggende på en 22.334 m2 grund, hvoraf en del er en fodboldbane, som p.t. benyttes af Toreby Boldklub.

Det er den tidligere Toreby Skole, som er indrettet med stor aula, store fordelingsgange, tidligere klasselokaler, lærerværelser, kontorer, gymnastiksal med baderum,lokaler til specialundvisning som fysik, biologi m.m.

I bygning 1 er indrettet 11 lejligheder på ialt 469 m2 for unge under uddannelse / kollegie-lejligheder, som er udlejet på særlige kontrakter og ikke er omfattet af den almindelige lejelovgivning.
Der er p.t. udlejet 6 lejligheder med årlig lejeindtægt på kr 196.725 ekskl. forbrug.

Ejendommen rummer mange muligheder for alternative anvendelsesmuligheder, herunder kontorer, undervisning, firmamøder, kultur- og fritidsformal, sport og mange andre formål.

Der er p.t. aftaler om udlejning af lokaler til diverse foreninger med en årlig lejeindtægt på kr. 24.500 inkl. forbrug.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.