Hulemosevej 29, Nagelsti, 4800 Nykøbing F

Offentligt udbud - tilbudsfrist den 15. oktober 2020.

Ejendommen udbydes i licitation jvf. cirkulære nr. 7 af 25.1.2010 om salg af statens faste ejendomme under Børne- og undervisningsministeriet.
Interesserede købere skal fremkomme med deres skriftlige købstilbud til medvirkende ejendomsmægler senest den 15. oktober 2020 sammen med dokumentation for købers betalingsevne i form af indeståelse fra bank eller lignende .
Sælgers stillingtagen til de indkomne bud sker umiddelbart efter denne dato, hvor det er sælger frit at vælge mellem de indkomne tilbud, idet købers betingelser for købet kan have indflydelse på valget. Sælger er ikke forpligtet til at sælge til den vejledende udbudspris, og det er sælger frit for at forkaste samtlige, indkomne bud uden særlig grund.
Ejendommen udbydes til en vejledende kontantpris, men tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere eller lavere bud end den vejledende pris.
De indkomne tilbud er fortrolige, indtil endeligt salg har fundet sted.

Tidligere vandværk på 50 m2 i gule sten med paptag. Den ligger på en 617 m2 grund i et udbygget villakvarter med kort afstand til Sundby med alle faciliteter. Under vandværket ligger en 50 m2 kælder, som er tidligere vandtank.
Ejendommen kan enten fjernes, så køber kan opføre et nyt parcelhus, eller den kan tilbygges, så vandværket bliver et tilhørende værksted til huset.

Der er indlagt el, og Ifølge BBR er der indlagt kloak. Køber skal afholde omkostningerne til omlægning af disse samt etablering af varme.

Man skal påregne tilslutningsbidrag til Østlolland Vandværk. Et 32 millimeter stik koster 42.865,08 kr. + moms.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.