Herthadalvej 11A, 4840 Nørre Alslev

Godt beliggende lagerhal

Ejendommen udbydes jvf. bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved kommunernes, henholdsvis regionens salg af faste ejendomme.
Interesserede købere skal fremkomme med deres skriftlige købstilbud på særskilt blanket til medvirkende ejendomsmægler senest den 16. november 2020 sammen med dokumentation for købers betalingsevne i form af indeståelse fra bank eller lignende.
Sælgers stillingtagen til de indkomne bud forventes at ske på byrådsmødet den 20. december 2020, hvor det er sælger frit at vælge mellem de indkomne tilbud, idet købers anvendelsesformål kan have indflydelse på valget. Sælger er ikke forpligtet til at sælge til den vejledende udbudspris, og det er sælger frit for at forkaste samtlige, indkomne bud uden særlig grund.
Ejendommen udbydes til en vejledende kontantpris, men tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere eller lavere bud end den vejledende pris.
De indkomne tilbud er fortrolige, indtil endeligt salg har fundet sted.

Ejendommen er en 5.735 m2 grund, tidligere benyttet som genbrugsplads for kommunen.
Bygningen er en 1.004 m2 godt bygget, uopvarmet lagerhal fra 2009 i stål med bæredygtigt betongulv og ståltag med ovenlysplader.
I tagryggen er monteret med automatisk oplukning ved brand.
I hver ende er monteret 2 store elhejseporte på 5 x 5 meter, og i gavlen mod vejen er en indgangsdør.
Grunden er indhegnet, har aflåselig skydeport og har god plads til varelevering, opbevaring m.m..

Såfremt købers fremtidige brug af ejendommen kræver byggetilladelse, er dette sælger uvedkommende.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.